Conductor

Nurlan Zharasov

Mukhtar Kaldayakov

Rustem Kabylbay

Nurzhan Baibusinov

Yerbolat Akhmediyarov

First Violins Second violins Alts Cello Contrabass
Kapsadykov Sh. Egorina Yu. Kalko O. Kozhasova F. Nazarov A.
Zharkenova G. Mashekenova A. Sagimbaev N. Kurmanalieva D. Sarypbekov A.
Nurshaeva O. Rudova C. tekesbaeva D. Belbigayev A. Beisenbay B
Kalman A. Ahmedjanova G. Pyanzina O. Sheeprut O. Nurgali M.
Pustynnikova G. Adil R. Musabaev S. Zavyalova M. Sarsebekov A.
Roore B. Katasonova E. Kurmanalieva H. Kyapershova t.  
Lee C. Luchsheva O. Saribaeva D. Kuspanov A.  
Vasenok N. Aktaev t.      
terekhova N.        
Pernekbekzy F.        
Dorofeev K.        
Bukeyev A.        

 

Harp Piano Flutes Oboes Clarinets Bassoons
Kurmangaliyeva B. Sadykov A. taraskin O. Sagimbaeva A. Shakenov B. Ashirbekov A.
    Mukashev V. Aulbekova K. Zhakupov B. Zhandauletov N.
    Andaspaev A. Vedyashkin E. Necrasov A. Hakimjanov t.
    Latyshev E. Petryanina t. Serikov R.  
    Golos M. Nurshaev A. Burkitbayev D.  

 

Horns Pipes trombones tubes Percussions
Kuanyshev S. Hiduanov G. Konev V. Bekirov A. Sagynbekov B.
Salikhov A. Botaev E. Ahmetchenov B. Azanov A. Zhumashev E.
Nurzhanov D. taranovsky V. Bakhtiyarov M.   Botabayev K.
Ostrikov D. Batyrshin t. Kuanysh D.   Rope E.
Adilbaev E. Myacotin B.     Makhanbetov D.
Meirhan D. Izbasarov t.      
Okulov And.