Symphonic orchestra

Conductors


Guest Conductors


Orchestra

First Violins Second Violins Violas Cellos Contra-basses
Sh. Kapsadykova  Yu. Egorina  O. Kalko  F. Batyrbekova  A. Nazarov 
G. Zharkenova  A. Mashekenova  N. Sagimbayev  D. Kurmanalieva  A. Sarypbekov 
O. Nurshaeva  S. Rudova   D. Tekesbaeva  A. Belgibaev  B. Beisenbay
A. Kalman  G. Akhmedzhanova  O. Pyanzina  O. Sheprut  M. Nurgali 
G. Pustynnikova  R. Adil  S. Musabaeva  M. Zavyalova  A. Sarsebekov 
V. Roor  E. Katasonova  Z. Kurmanalieva  M. Narbekov   
A. Zhanpeisova  O. Luchsheva   K. Keuelova  A. Kuspanov   
K. Dorofeeva T. Aktaeva D. Saribaeva  M. Nurlanov   
N. Manshina     E. Aytbekova   
F. Pernebekkyzy        
G. Imashova        
D. Nurmahanova        

 

Harp - Piano Flutes Oboes Clarinets Bassoons
B. Kurmangaliyeva  O. Taraskina  A. Sagimbayeva  B. Shakenov  A. Ashirbekov 
A. Sadykova  V. Mukasheva  K. Aulbekova  B. Zhakupov  N. Zhandauletov 
  A. Andaspaeva  E. Vedyashkina  A. Nekrasov  T. Khakimzhanov 
  E. Latysheva  T. Petryanina  R. Serikov  D. Nizhnikov 
  A. Leker  A. Nurshaev  B. Zholaman   

 

French Horns Trumpets Trombones Tubes Percussion
S. Kuanyshev  Zh. Hiduanov  V. Shtoda  A. Bekirov  B. Sagynbek 
A. Salikhov  S. Issabekov  B. Akhmetchenov A. Azanov  E. Zhumashev 
D. Nurzhanov  V. Sabo  M. Bakhtiyarov   K. Botabaev 
D. Ostrikov  T. Batyrshin  S. Kokhanov    E. Kanat 
E. Adilbaev  V. Myakotin  V. Slepynin   D. Makhanbetov 
V. Tymoshenko         
I. Okulov         

 

Автор : btamedia